Davčno svetovanje

Stay on course symbol representing dilemma and concept of losing control of onesgoals and strategic journey choosing the right strategic path for business with a blank yellow traffic signs tangled roads and highways in a confused direction.

Z davčnim svetovanjem želimo izpolniti osnovno, zakonito in legitimno pravico davčnih zavezancev: optimiranje davčnih obveznosti. Izpolnitev te pravice je seveda povezana tudi s pravilno in pravočasno izpolnitvijo davčnih obveznosti.

Skozi labirint slovenskega davčnega sistema vas vodimo s skupino uglednih, priznanih davčnih strokovnjakov. Usposobljeni smo za davčna svetovanja na vseh področjih, v zadnjih letih pa smo se osredotočili na davčno svetovanje gospodarskim subjektom.

Za optimalno izbiro doseganja vaših davčnih ciljev svetujemo sklenitev pogodbe o davčnem svetovanju, odprti pa smo tudi za individualna naročila.

Zastopanje v davčnih inšpekcijskih nadzorih

graduate-student-representation

Agresivnemu, občasno tudi strokovno in postopkovno nekorektnemu davčnemu nadzoru s strani davčnih oblasti se lahko uspešno zoperstavite z izkušenim pooblaščencem. S takojšnjo prisotnostjo pooblaščenca ob pričetku davčnega nadzora zmanjšujete možnosti za samovoljno ravnanje davčnega organa.

Že način komunikacije z davčnim organom predstavlja pomemben aspekt uveljavljanja vaših pravic. Strah, pomanjkanje izkušenj, prevelika zgovornost, slaba priprava dokumentacije, ne znate zagovarjati svojih poslovnih odločitev …. – množica pomanjkljivosti vas lahko že na začetku davčnega nadzora postavi v neprijeten, podrejen položaj.

Skratka, davčni organ vam mora izkazati v postopku davčnega nadzora tudi spoštovanje za korektno izpolnjevanje vaših davčnih obveznosti. Ne dovolite, da vam s potencialno neupravičeno odmero dodatne davčne obveznosti odvzamejo tudi vaš težko pridobljen ugled v poslovnem svetu.

Preventivni davčni pregled

4268016-Calculating-numbers-for-income-tax-return-with-glasses-pen-and-calculator-Stock-Photo

S temeljitim ali vzorčnim pregledom vašega poslovanja ugotavljamo in odpravljamo vaša davčna tveganja. Obstoječe napake vam pomagamo odpraviti s pomočjo samoprijave, za v bodoče delujemo preventivno.

Rezultati preventivnega davčnega pregleda so dober temelj za davčno in poslovno planiranje. Zraven vsebine davčnih predpisov pri našem delu upoštevamo tudi davčno prakso – sodbe sodišč in davčno prakso pri davčnem organu.

Zaradi naših specifičnih metod dela običajno ugotovimo (vsaj) 3 x več napak pri davčnih zavezancih, kot jih ugotovi davčni organ. Ste presenečeni, da večino davčnih pomanjkljivosti ali napak »zakrivijo« v poslovnih funkcijah izven računovodstva?! Želite, da v vašem poslovnem sistemu odpravite tovrstno prakso?