Aktualni seminarji

NAPOTENI DELAVCI 2023-2024 – Perpetuum mobile opravljanja storitev v EU (praktično davčno izobraževanje)

V povezavi s čezmejnim izvajanjem storitev znotraj EU (tudi Velika Britanija in Severna Irska), EGP in Švice z napotenimi in sočasno zaposlenimi delavci se uvajajo novosti in dodatne finančne obremenitve. Predstavili vam bomo delovno-pravni, socialni (tudi A1) in davčni vidik napotenih delavcev od 01.01.2024 naprej.
več informacij

IZDELAVA OBRAČUNA DDPO za gospodarske družbe skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2023 (specializirano davčno izobraževanje)

Predstavila bi vam napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2023 na podlagi obrazca obračuna DDPO. Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi obrazca obračuna DDPO, vključujoč tudi novosti za leto 2023 ter na kratko o tem kakšne spremembe lahko (verjetno) pričakujemo za leto 2024.
več informacij

Davčni timbilding

Interna izobraževanja

Kot vodilni ponudnik specializiranih davčnih izobraževanj v Sloveniji zraven tržno razpisanih seminarjev ponujamo tudi interna izobraževanja za podjetja ali druge interesne skupine.

V praksi se je izkazalo, da je potrebno v večjem poslovnem sistemu ali poslovni skupini zaradi kompleksnosti davčne tematike izobraziti zaposlene v vseh poslovnih funkcijah. Neizpodbitno dejstvo: največ davčnih napak ne nastane v računovodstvu, temveč jih povzroči komerciala, pravni sektor, management …

Ponujamo vam že izoblikovana specializirana davčna interna izobraževanja, prav tako lahko na vašo željo posebej pripravimo specializiran davčni seminar.

Dolžino internih specializiranih davčnih izobraževanj prilagodimo glede na podano vsebino in ciljno publiko – vsebine se podajo na praktičen način v 2 do 5 šolskih urah.

Izobraževanja izvajajo vrhunski slovenski davčni praktiki. In to na zanimiv, poljuden način. Stopnja zahtevnosti podajanja izbrane tematike se prilagodi davčnemu predznanju slušateljev. Sestavni del vsakega seminarja je tudi kvalitetno, praktično gradivo.

Priporočamo:

Dobro Da Vem

  • seznaniti vse zaposlene v poslovnem sistemu o pomenu in vplivu DDV v povezavi z njihovimi poslovnimi odločitvami;
  • opozoriti na odgovornost in sankcioniranje v povezavi z davčnimi prekrški;
  • izpostaviti in opozoriti na najpogostejše davčne napake v praksi;
  • izpostaviti namen davčnega planiranja in skupnega sprejemanja poslovnih odločitev vseh poslovnih funkcij, tudi v povezavi z davčnimi učinki posameznih poslovnih odločitev;
  • prikazati možnost davčnih optimizacij (ena izmed njih – korektno in pravočasno izpolnjevanje davčnih obveznosti …).
  • 3 do 4 šolske ure;
  • izobraževanje se izvede pri naročniku storitve.
  • knjiga Dobro Da Vem v tiskani obliki vsem udeležencem izobraževanja (knjiga obsega 250 strani in več kot 250 praktičnih primerov, primerna za zaposlene v vseh poslovnih funkcijah: komercialiste, direktorje, pravnike … tudi računovodje;
  • prezentacija predavatelja.